Màn chiếu điện Dalite
Màn chiếu điện Dalite
Màn chiếu điện Dalite
Màn chiếu điện Dalite
Màn chiếu điện Dalite
Màn chiếu điện Dalite
Màn chiếu điện Dalite
Màn chiếu điện Dalite
Màn chiếu điện Dalite
Màn chiếu điện Dalite
Màn chiếu điện Dalite
Màn chiếu điện Dalite
Màn chiếu điện Dalite
Màn chiếu điện Dalite
1,050,000₫
  • 103
Có 13 sản phẩm khác
Hình Mã hàng Màu sắc Danh mục Thông số Mô tả Giá bán Số lượng
Màn chiếu điện Dalite 100 inch
41 Màn Chiếu Điện Màn chiếu điện Dalite 100 inch (1:1) Đường chéo 100” (70'x70').Kích thước vùng chiếu : 1m78 x 1m78.Tỉ lệ 1:1. 1,050,000đ
Màn chiếu điện Dalite 100 inch
42 Màn Chiếu Điện Màn chiếu điện Dalite 100 inch (4:3) Đường chéo 100” (84'x63').Kích thước vùng chiếu : 2m13 x 1m60.Tỉ lệ 4:3. 1,150,000đ
Màn chiếu điện Dalite 120 inch
43 Màn Chiếu Điện Màn chiếu điện Dalite 120 inch (1:1) Đường chéo 120” (84'x84').Kích thước vùng chiếu : 2m13 x 2m13.Tỉ lệ 1:1. 1,280,000đ
Màn chiếu điện Dalite 120 inch
44 Màn Chiếu Điện Màn chiếu điện Dalite 120 inch (4:3) Đường chéo 120” (96'x72').Kích thước vùng chiếu : 2m44 x 1m83.Tỉ lệ 4:3. 1,750,000đ
Màn chiếu điện Dalite 136 inch
45 Màn Chiếu Điện Màn chiếu điện Dalite 136 inch (1:1) Đường chéo 136” (96'x96').Kích thước vùng chiếu : 2m44 x 2m44.Tỉ lệ 1:1. 1,650,000đ
Màn chiếu điện Dalite 150 inch
46 Màn Chiếu Điện Màn chiếu điện Dalite 150 inch (4:3) Đường chéo 150” (120'x90').Kích thước vùng chiếu : 3m05 x 2m29.Tỉ lệ 4:3. 2,250,000đ
Màn chiếu điện Dalite 170 inch
47 Màn Chiếu Điện Màn chiếu điện Dalite 170 inch (1:1) Đường chéo 170” (120'x120').Kích thước vùng chiếu : 3m05 x 3m05.Tỉ lệ 1:1. 2,680,000đ
Màn chiếu điện Dalite 180 inch
48 Màn Chiếu Điện Màn chiếu điện Dalite 180 inch (4:3) Đường chéo 180” (144'x108').Kích thước vùng chiếu : 3m60 x 2m75.Tỉ lệ 4:3. 5,870,000đ
Màn chiếu điện Dalite 200 inch
49 Màn Chiếu Điện Màn chiếu điện Dalite 200 inch (4:3) Đường chéo 200” (160'x120').Kích thước vùng chiếu : 4m07 x 3m05.Tỉ lệ 4:3. 6,230,000đ
Màn chiếu điện Dalite 200 inch
50 Màn Chiếu Điện Màn chiếu điện Dalite 200 inch (1:1) Đường chéo 200” (144'x144').Kích thước vùng chiếu : 3m60 x 3m60.Tỉ lệ 1:1. 6,580,000đ
Màn chiếu điện Dalite 223 inch
51 Màn Chiếu Điện Màn chiếu điện Dalite 223 inch (1:1) Đường chéo 223” (160'x160').Kích thước vùng chiếu : 4m07 x 4m07.Tỉ lệ 1:1. 11,900,000đ
Màn chiếu điện Dalite 250 inch
52 Màn Chiếu Điện Màn chiếu điện Dalite 250 inch (4:3) Đường chéo 250” (198'x150').Kích thước vùng chiếu : 5m02 x 3m80.Tỉ lệ 4:3. 23,500,000đ
Màn chiếu điện Dalite 300 inch
53 Màn Chiếu Điện Màn chiếu điện Dalite 300 inch (4:3) Đường chéo 300” (240'x180').Kích thước vùng chiếu : 6m10 x 4m57.Tỉ lệ 4:3. 31,280,000đ

Chứng nhận phân phối chính hãng

chung-nhan-1
chung-nhan-2
chung-nhan-3
chung-nhan-4
chung-nhan-5
chung-nhan-6
chung-nhan-7
chung-nhan-8
chung-nhan-9
chung-nhan-10
chung-nhan-11
Zalo

TƯ VẤN
MIỄN PHÍ