STT DIỄN GIẢI  ĐVT ĐƠN GIÁ GHI CHÚ
1 NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT  Máy nước nóng loại Trực Tiếp Cái 150,000 Tùy theo mức độ phức tạp của vị trí lắp đặt, giá có thể thay đổi
Máy nước nóng loại Gián Tiếp (Dưới 30 lít) Cái 200,000
Máy nước nóng loại Gián Tiếp (Trên 30 lít) Cái 300,000 - 500,000
2 VẬT TƯ PHÁT SINH Dây cấp nước Sợi 110,000  
CB Cái 130,000  
Ống nước bình minh Mét 15,000  
Dây điện Mét 10,000  
BẢNG GIÁ VẬT TƯ VÀ NHÂN CÔNG CHƯA BAO GỒM 10% VAT

Chứng nhận phân phối chính hãng

chung-nhan-1
chung-nhan-2
chung-nhan-3
chung-nhan-4
chung-nhan-5
chung-nhan-6
chung-nhan-7
chung-nhan-8
chung-nhan-9
chung-nhan-10
chung-nhan-11
Zalo

TƯ VẤN
MIỄN PHÍ